Årsmøtedokumenter

Årsmøte er fastsatt til torsdag 9. mars 2017 kl 19:00 på Scandic Narvik

Årsmøte 31. mars 2016:

Styrets årsmelding

Sportens årsmelding

Rapport Asbjørnstua

Regnskap

Revisors rapport

Budsjettforslag

Vedtekter

Årsmøte 18. juni 2015:

Styrets årsmelding

Sportens årsmelding

Rapport Asbjørnstua

Regnskap

Revisors rapport

Budsjettforslag

Vedtekter

Årsmøte 19. juni 2014:

Styrets årsmelding

Sportens årsmelding

Rapport Asbjørnstua

Regnskap

Revisors rapport

Budsjettforslag

Vedtekter