Innkalling til årsmøte 22. mars 2018

Det innkalles til årsmøte i Narvik Slalåmklubb torsdag 22. mars 2018 kl 19.00 på Scandic Narvik.

Saker utover ordinære årsmøtesaker må sendes styret innen 8. mars 2018.

Forslag kan sendes pr post til Narvik Slalåmklubb, Postboks 45, 8510 Narvik eller pr e-post: post@nsk.no

Saker til behandling:

Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter
5. Behandling av regnskap i revidert stand, herunder revisors rapport
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
8. Vedta budsjettforslag
9. Valg

Årsmøtedokumenter tilhørende saker til behandling  vil bli publisert her på hjemmesiden senest 1 uke før årsmøte.

 

Styret